lat

Пауновић: Неприхватљиве измене Закона о локалним изборима


ПОДЕЛИТЕ:

Заменик председника Демократске странке и председник општине Параћин Саша Пауновић тврди да су предлози измене Закона о локалним изборима неприхватљиви и без упоришта у претходно вођеним расправама. Он подвлачи да и поред тога што су надлежни државни органи констатовали да постоји потреба за озбиљну измену прописа који се односе на локалне изборе, стварна воља да се то учини на страни владајућег режима не постоји.

Најспорнија и потпуно неприхватљива одредба у предлогу закона односи се на третман партија мањина у којој се каже да ће се мањинском партијом сматрати она политичка партија која је тако регистрована и за коју потврду да заступа интересе мањине да одговарајући национални савет. На овај начин, тело које са том надлежношћу никад није било изабрано нити му то може бити дато као овлашћење, национални савет, може да елиминише оне мањинске партије које нису по вољи већине чланова савета. Потпуно је јасно да је партија мањинска оног тренутка када је као таква регистрована код надлежног министарства и о томе накнадно не може арбитрарно, без икаквих прописаних објективних параметара, одлучивати никакав национални савет.

На овај начин, биће елиминисане и искључене из изборне трке све мањинске партије које "не сарађују" са владајућом политиком у Србији или националном савету и представници таквих партија ће бити дискриминисани одузимањем погодности које мањинске партије имају и то управо од стране конкурентских - владајућих мањинских партија у датом тренутку.

Просто је невероватно да се овакав механизам примењује уместо раније предложеног којим се захтевало да мањинска странка мора имати у називу јасно истакнут назив мањине коју репрезентује, што би за сваког бирача био довољан знак да је реч о партији националне мањине.

Друга спорна одредба јесте измена изборног цензуса мање од три месеца пред изборе што јесте битна промена изборног оквира и што нема никакво упориште у било каквим претходно вођеним расправама на тему измене изборног законодавства. Предложене измене закона са друге стране не садрже баш ништа од уочених пропуста у изборном процесу које је чак обрадило и надлежно министарство у сарадњи са Скупштином градова и општина током претходне две године и којима је предвиђена неопходност измене читавог низа прописа како би се отклонила могућност злоупотреба током одржавања локалних избора.

Све то нажалост показује, да иако су чак и надлежни државни органи констатовали да постоји потреба за озбиљну измену прописа који се односе на локалне изборе, стварна воља да се то учини на страни владајућег режима не постоји. С друге стране види се намера да се створи могућност да се одређеном броју партија мањина онемогући учешће у изборном процесу уз коришћење механизама који ће омогућити да само партије блиске режиму добију законом предвиђене погодности у изборном процесу којима се позитивно дискриминишу мањинске политичке организације.

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ